top of page

Тестування

1. Опитувальник Томаса-Кілманна: типи поведінки у конфлікті (The Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument, TKI) - одна з найпоширеніших методик діагностики поведінки особистості у конфліктній ситуації (у конфлікті інтересів). Автори тесту виходили з того, що не слід уникати конфліктів або вирішувати їх за будь-яку ціну, а потрібно вміти грамотно ними керувати, вони запропонували двомірну модель регулювання конфліктів, один вимір якої - поведінка особистості, заснована на увазі до інтересів інших людей; друге - поведінка, що передбачає ігнорування цілей оточуючих та захист власних інтересів.

 

2. Діагностика емоційного інтелекту, тест Холла

Методика Тесту Холла призначена для виявлення здібності особистості розуміти відносини, що репрезентується в емоціях, і керувати своєю емоційною сферою на основі прийняття рішень.

3. Тест Особиста ЕГО-грама

Тест Особиста ЕГО-грама допомагає визначити провідний его-стан. Методика спирається на теорію транзактного аналізу Еріка Берна.

4. Тест "Шкала диференціальних емоцій"

bottom of page