top of page

Медіація

Медіація (від лат. Mediation - посередництво) - це приватна та конфіденційна процедура вирішення конфліктної ситуації, за участі посередника (медіатора). Вона дає можливість уникнути втрат часу в судових розглядах та додаткових і непередбачуваних матеріальних витрат.

Порядок проведення медіації, як альтернативної процедури врегулювання конфліктів (спорів), та статус медіатора визначено Законом України "Про медіацію"

 

Медіатор - це досвічений та професійний незалежний спеціаліст, який організовує процес вирішення конфліктів, налагоджує комунікацію та сприяє сторонам у досягненні домовленостей. Трансформуючи конфлікт з протистояння на співпрацю, сторони отримують можливість зберегти та навіть покращити взаєморозуміння та стосунки.

 

Принципи медіації:

1. Добровільність
2. Конфіденційність

3. Нейтральність
4. Незалежність та неупередженість
5. Самовизначення та рівність сторін
6. Щирість намірів

Meeting Room

Медіація може відбуватись як online, з використанням сервісу відеоконференцій Zoom, так і очно, в місці обумовленому учасниками медіації.

Медіація проводиться в спільних та/або індивідуальних зустрічах медіатора зі сторонами та зазвичай складається з кількох етапів:

1) попередній етап - прояснення запиту, підготовчі заходи, укладення договору;

2) відкриття медіації - індивідуальні та/або спільні зустрічі;

3) дослідження інтересів - прояснення позицій, потреб, бажань та інтересів;

4) пошук варіантів - генерація рішення, яке задовольняє сторони;

5) укладення угоди - узгодження остаточних умов вирішення конфлікту.

Для укладення з нами Договору про проведення медіації достатньо уважно вивчити Пропозицію Договору про проведення медіації, розміщену у вкладці Документи і заповнити та підписати Заяву про медіацію. Після прийняття та акцепту медіатором Заяви, про що він повідомляє сторони, договір вважається укладеним.

bottom of page