top of page

Медіація, як структурована, конфіденційна процедура вирішення конфліктних ситуацій та неконфліктного спілкування, дає можливість сторонам швидко, ефективно та з мінімальними затратами вирішувати спори, конфлікти та суперечки.

Це може стати в нагоді у корпоративних, проектних, сімейних та міжособистісних конфліктах, при трудових, майнових та бізнес-спорах, в громадах та між громадами, всюди, де є емоції, бажання, потреби та інтереси.

Бізнесу

DALL·E 2024-02-14 10.29.57 - Create a photorealistic and minimalist image representing a s

Корпоративні

та комерційні конфлікти

Конфлікти в бізнесі виникають як в командних, трудових, корпоративних, так і в договірних відносинах та можуть спричинити значні ресурсні втрати для компанії. Особисті конфлікти працівників знижують працездатність, негативно впливають на психологічний клімат в колективі та на бізнес-процеси.

Наші медіатори спеціалізуються в роботі з командами, бізнес-партнерами та співробітниками для досягнення взаємовигідних рішень. 

Родинам

DALL·E 2024-02-14 10.39.58 - Create a photorealistic and minimalist image of a pair standi

Сімейні

конфлікти і суперечки

Це конфлікти, часто з емоційним забарвленням, які виникають між подружжям до, під час та після розлучення, між близькими родичами, щодо спілкування з дітьми, поділу майна, організації та ведення сімейного бізнесу, спадкових справ.

Саме в таких конфліктах стане в нагоді медіація.

Наші медіатори забезпечать підтримку та сприяння в пошуку конструктивних рішень для задоволення інтересів сторін.

Громадам

DALL·E 2024-02-14 10.46.35 - Create a photorealistic and minimalist image of a group of pe

Конфлікти

між громадами та в громадах

До таких конфліктів відносяться як уже традиційні суперечки на ґрунті культури та традицій між різними регіонами, конфлікти щодо розподілу та використання бюджетних коштів тощо.

Зазначені вище проблеми настільки глибокі та серйозні, що не варто розраховувати на прості шляхи їх вирішення. Ми пропонуємо ефективні інструменти для співпраці та вирішення різноманітних питань, що виникають у громадській сфері.

НАША МІСІЯ
та
ЦІННОСТІ

звільніться від конфліктів,
звільніть свій потенціал

­МІСІЯ

mediator.in.ua сприяє розвитку неконфліктного суспільства, де конфлікти вирішуються шляхом діалогу, співпраці та взаєморозуміння, на противагу ідеям використання агресії та примусу.

 

Основні ЦІННОСТІ, які визначають нашу роботу:

1. Ефективність медіації як способу вирішення конфліктів.

2. Професійність наших медіаторів та якість послуг медіації.

3. Конфіденційність процедури.

4. Нейтральність та неупередженість в процесі медіації.

5. Розуміння потреб та інтересів сторін, емпатія.

6. Високі стандарти етики медіатора.

7. Суспільна відповідальність та роль в розвитку неконфліктного суспільства.

Цінності mediator.in.ua відображають нашу непохитну віру в медіацію як ефективний та екологічний спосіб вирішення конфліктів.

Навчання

Тренінги, навчальні програми та майстер-класи Академії корпоративної медіації mediator.in.ua щодо ефективної комунікації, управління конфліктами, переговорів та медіації спеціально та відповідально розроблені для PMO, проектних команд, банків, фінансових установ, страхових та ІТ-компаній, корпорацій, великого та середнього бізнесу.

 

Для всіх, хто зацікавлений у підвищенні ефективності роботи, покращенні якості спілкування, зниженні конфліктності в колективі, хто дбає про створення та вдосконалення ефективної системи корпоративного управління та підтримує корпоративну соціальну відповідальність.

Mediation training
Conflict consultation

Консультування

Аналіз конфліктів в корпоративному середовищі, розробка та впровадження систем і політик соціально-відповідального бізнесу та корпоративного управління.

Підготовка до складних переговорів.

Консультування конфліктних ситуацій, пошук шляхів вирішення спорів та суперечок.

 

Завдяки досвіду наших спеціалістів, експертності в різних галузях - від права, фінансів та економіки, до конфліктології та психології, ви отримаєте рішення, які трансформують проблеми в можливості.

Медіація

В першу чергу медіація - це професійна допомога у вирішенні різного роду конфліктних ситуацій та суперечок.

А вже потім - це ефективний, сучасний та структурований спосіб ведення складних переговорів, неконфліктного спілкування, розв'язання конфліктів, позасудового врегулювання спорів.

Медіація завжди працює на відновлення та трансформацію стосунків, зміну їх якості з деструктивних на конструктивні, на співпрацю в будь-яких випадках.

Mediation room
MediationTech.png

MediationTech

У світі, де технології стрімко змінюють кожну сферу нашого життя, медіація також піддається цим трансформаціям.

 

Від паперових документів та особистих зустрічей до цифрових платформ та віртуальних просторів — цей перехід відкриває нові можливості для професійних медіаторів.

 

MediationTech, або технології в медіації, стають невід'ємною частиною сучасної практики вирішення конфліктів.

Наші Клієнти
та Партнери

АСМУ
logo_PrivatBank.jpg

Для замовлення тренінгів, консультації або медіації заповніть форму,

або напишіть на email

arsen.soroka@mediator.in.ua

чи зателефонуйте

+380677001132

Київ, Україна

Дякуємо за звернення!

bottom of page