top of page

Асертивне Спілкування: Основні Техніки для HR та Керівників

В сучасному світі ефективне спілкування є наріжним каменем успіху. Вміння асертивно спілкуватися - це не просто навик, а важлива компетенція, яка сприяє створенню здорових, продуктивних робочих відносин. Асертивне спілкування полягає у чесному та відкритому висловленні думок та почуттів, з повагою до думок та почуттів інших. Це баланс між агресивністю та пасивністю.

Техніки асертивного спілкування

1. Чітке Висловлювання Думок та Почуттів:

Асертивне спілкування починається з чіткості. Важливо чітко формулювати свої думки та очікування, не залишаючи місця для двозначностей чи непорозумінь.

2. Використання 'Я-висловлювань':

Використання 'Я-висловлювань' дозволяє виражати особисті почуття та потреби без звинувачення, чи нападу на інших. Наприклад, замість "Ти завжди пропускаєш обумовлені терміни", краще сказати "Я відчуваю занепокоєння, коли терміни не дотримуються".

3. Активне Слухання:

Асертивне спілкування – це не тільки розмова, але й слухання. Активне слухання передбачає повну увагу до співрозмовника, віддзеркалення, резюмування та уточнення сказаного для кращого розуміння та встановлення довірливих відносин.

4. Встановлення Меж:

Це включає вміння сказати 'ні', коли це необхідно, і чітке вираження своїх потреб та очікувань.

5. Асертивне Вирішення Конфліктів:

У конфліктних ситуаціях асертивне спілкування вимагає збереження врівноваженості, спокою та об'єктивності. Важливо вести діалог у пошуку рішень, які задовольняють всі сторони.

6. Невербальна Асертивність:

Асертивне спілкування - це не тільки слова. Невербальні сигнали, як-от підтримання зорового контакту, впевнена мова тіла та рівний тон голосу, відіграють значну роль у демонстрації асертивної поведінки.

7. Практика Емпатії:

Розуміння та визнання почуттів і точок зору інших є важливою частиною асертивного спілкування. Емпатія сприяє створенню атмосфери взаємної поваги та розуміння.

Детальніше про культуру асертивного спілкування можна дізнатись на нашому корпоративному тренінгу “Управління конфліктами та переговори - 2024” в модулі “Навички ефективної комунікації”, який можна замовити на mediator.in.ua2 перегляди0 коментарів

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page