top of page

Проблемні кредити (NPL) та медіація

У банківській сфері непрацюючі кредити (NPL) становлять серйозну проблему як для кредиторів, так і для позичальників. Коли позичальники припиняють обслуговувати свою заборгованість, банки постають перед дилемою – рухатись за стандартною схемою, яка не завжди призводить до бажаних результатів, чи спробувати альтернативні підходи, серед яких є і медіація, яка пропонує шлях до взаємовигідних рішень.

Проблемна заборгованість за непрацюючими кредитами – це реалії для усіх банків. Вони можуть бути значним тягарем для фінансових установ, впливаючи на їх ліквідність, прибутковість і загальний фінансовий стан. Тож роботі з ними приділяється значна увага різних підрозділів – кредитних, ризиків, юридичних…


Роль медіації у вирішення проблеми NPL:

1. Сприяння комунікації:

Медіація забезпечує нейтральну платформу для відкритого та конструктивного спілкування між кредиторами та позичальниками. Кваліфікований медіатор може допомогти сторонам проговорити ситуацію, очікування та застереження, сприяючи більш прозорому середовищу для співпраці.

2. Ведення переговорів щодо угод про реструктуризацію:

Одна з головних цілей медіації у справах про повернення NPL в обслуговування – сприяння укладенню угод про реструктуризацію. Медіатори працюють над тим, щоб знайти «золоту середину», за якої кредитори можуть стягнути розумну частину непогашеної заборгованості, а позичальники можуть скласти реальний план погашення, який відповідає їх фінансовим можливостям.

3. Збереження стосунків:

На відміну від офіційних судових процедур, медіація спрямована на збереження відносин. Це заохочує сторін знаходити спільну мову, сприяючи розвитку почуття співпраці, яке може виходити за межі вирішення безпосереднього фінансового спору.

4. Відновлення бізнес діяльності позичальника:

Деколи проблема з обслуговування боргів у позичальника виникає через внутрішньо корпоративний конфлікт між власниками/менеджментом компанії. І медіація, що може бути запропонована такому боржнику банком, цілком вірогідно може призвести до відновлення активності та, як наслідок, повернення такого клієнта до виконання умов кредитних договорів.


Переваги медіації в справах про NPL:

1. Економічна ефективність:

Медіація часто є більш економічно ефективною, ніж тривалі судові процедури. Це дозволяє сторонам ефективно вирішувати свої розбіжності, заощаджуючи час і ресурси.

2. Гнучкість процедури:

Медіація пропонує гнучкий підхід до вирішення суперечок. Сторони мають автономію для напрацювання рішень, які відповідають їх конкретним потребам і обставинам.

 3. Своєчасне вирішення:


У динамічному фінансовому середовищі своєчасне вирішення проблеми має вирішальне значення. Медіація пришвидшує процес, дозволяючи кредиторам і позичальникам оперативно вирішувати проблеми з непрацюючими кредитами.

Оскільки банківський сектор активно намагається вирішувати проблеми, пов’язані з проблемними кредитами, медіація виділяється прагматичним і ефективним способом пошуку рішень. Стимулюючи відкрите спілкування, укладаючи угоди про реструктуризацію та зберігаючи стосунки, медіація стає потужним інструментом для вирішення складних фінансових ситуацій на користь усіх залучених сторін.


Детальніше про медіацію на www.mediator.in.ua11 переглядів0 коментарів

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page